ziyaretçi

Hosted Buyer Programı

İZFAŞ tarafından oluşturulan Hosted Buyer programı IF Wedding’deki ticaret hacmini ve kalitesini geliştirmeyi amaçlar. Yurt dışından gelen profesyonel ziyaretçiler ile katılımcıları hedef ürün gruplarına göre bir araya getiren, B2B görüşmeler ile bu birlikteliği pekiştirip geliştiren ve bu sayede daha verimli iş ilişkileri kurulabilmesini sağlayan ayrıcalıklı bir programdır. Satın alma yetkisine sahip tüm yabancı sektör profesyonelleri kolay bir şekilde Hosted Buyer programına katılabilir.

Satış &Pazarlama
Pelin GÜRCÜN 
Telefon: +90 232 497 11 21
Mobil: +90 536 860 53 08
E-posta: pelin.gurcun@izmirfair.com.tr